Facebook
ОУ Никола Й. Вапцаров
Основно училище в село Вазово, общ. Исперих

Проекти

ОУ „Н.Й.Вапцаров” – с.Вазово работи по следните проекти:

  • "Наука и образование за интелигентен растеж"
  • "Социално-икономическа и образователна интеграция на етническите малцинства в община Исперих"
  • "Занимания по интереси"
  • "Подкрепа за успех"
  • "Образование за утрешния ден"