Facebook
ОУ Никола Й. Вапцаров
Основно училище в село Вазово, общ. Исперих

Училищен екип

Преподаватели

 

Начален етап

 • Нуртен Мюзекяр - ст. учител
 • Сибел Нурула- учител
 • Незиха Ахмед - ст. учител
 • Сузан Кадир - ст. учител
 • Емине Хюсеин - учител ЦОУД
 • Хриска Ханджийска - учител ЦОУД

 

Прогимназиален етап

 • Анета Милкова - ст. учител
 • Юксел Гафур - ст. учител
 • Юмгюл Нури - ст. учител
 • Радослав Александров -ст. учител
 • Ертурул Осман - ст. учител
 • Пенка Христова - учител ЦОУД