Facebook
ОУ Никола Й. Вапцаров
Основно училище в село Вазово, общ. Исперих

Училищен екип

Преподаватели

 

Начален етап

 • Нуртен Мюзекяр - ст. учител
 • Дарина Спиридонова - мл. учител
 • Незиха Ахмед - ст. учител
 • Сузан Кадир - учител
 • Живка Михайлова - учител ЦОУД
 • Хриска Ханджийска - учител ЦОУД

 

Прогимназиален етап

 • Анета Милкова - ст. учител
 • Юксел Гафур - ст. учител
 • Фатме Бекир - ст. учител
 • Юмгюл Нури -ст. учител
 • Ертурул Осман - ст. учител
 • Виргиния Енчева - учител ЦОУД
 • Мийрям Азиз - учител ЦОУД