Facebook
ОУ Никола Й. Вапцаров
Основно училище в село Вазово, общ. Исперих

Училищен екип

Преподаватели

 

Начален етап

  • Нуртен Мюзекяр - ст. учител
  • Незиха Ахмед - ст. учител
  • Сузан Кадир - ст. учител
  • Сибел Нурула - учител ЦОУД

 

Прогимназиален етап

  • Анета Милкова - ст. учител
  • Юксел Гафур - ст. учител
  • Юмгюл Нури - ст. учител
  • Радослав Александров -ст. учител
  • Ертурул Осман - ст. учител
  • Хриска Ханджийска - учител ЦОУД