Facebook
ОУ Никола Й. Вапцаров
Основно училище в село Вазово, общ. Исперих

Материална база

ОУ „Н.Й.Вапцаров” – с.Вазово разполага с отлична материална база. Тя включва:

  • учебни кабинети - 7 ;
  • съвременен компютърен кабинет;
  • стая за отдих и занимания по интереси;
  • училищна кухня и столова;
  • спортни площадки;
  • медицински кабинет.