Facebook
ОУ Никола Й. Вапцаров
Основно училище в село Вазово, общ. Исперих

История

       Началото на просветното дело в село Вазово се полага през 1919 година. За първи учител е назначен Цоню Стефанов от с. Г. Поровец. Поради липсата на  училищна сграда, обучението се провежда в дома на Реджеб уста. През следващите няколко години и в домовете на Кольо Йорданов, Иван Радев, Стоян Стоянов. Издръжката на училището се осигурява предимно от селяните, защото помощта от държавата е нищожна.

 

       Изграждане на училищна сграда започва на 15. VI. 1934 година. В строителството се включва населениетоот цялото село. Учебните занятия в новата сграда започват още същата година.  През следващата 1935 година  към училището се открива училищна трапезария. В двора на училището са засадени овощни дръвчета, люляци, ягоди.

 

       Големи грижи полага училищното настоятелство не само по строителството на сградата, но и за  обзавеждането.

 

       С Акт №32 от 25.01.1953г., училището е преобразувано в държавно. В селото функционира и турско училище към джамията. Двете училища се сливат през 1959г. С Акт №1 от 14.04.1999г., училището става  общинска собственост.

 

       През 1968 г. училището се разширява с ново крило, прилепено към старата сграда.

 

       Голям процент от завършилите продължават своето образование. Много от учениците, завършили училището, са се реализирали като учители, инженери, агрономи, медицински фелдшери, медицински сестри др.